Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.gemat.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma:
  Gemat Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. ul. Toruńska 109 Bydgoszcz 85-844 NIP: 554-030-81-12
 3. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 4. Złożenie przez osobę zamawiającą, zwaną dalej Klientem, zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z naszą firmą. Chwilą wykonania zawartej w tej umowie sprzedaży, przez sklep internetowy jest dzień odbioru towaru przez klienta.
 5. Sklep www.gemat.pl dołoży wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
  Zdjęcie produktu może odbiegać o rzeczywistego wyglądu produktu (kolorystyka oraz ogólny design), nie stanowi to także podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Newsletter

 1. Dane użytkownika rejestrującego się w sklepie www.gemat.pl jako klient są zapisywane w naszej bazie danych.
 2. Do Klientów znajdujących się w naszej bazie danych wysyłamy informacje o nowościach i promocjach.
 3. W razie nie wyrażenia zgody na otrzymywanie tego typu informacji należy nas o tym poinformować telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Rejestracja

 1. Chcąc zostać Klientem sklepu internetowego www.gemat.pl należy wypełnić formularz rejestracji.
 2. Dokonanie rejestracji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z punktem "Ochrona danych osobowych" niniejszego regulaminu.

Warunki realizacji zamówienia

 1. Aby dokonać zakupu w naszym sklepie należy zalogować się(lub wypełnić formularz rejestracyjny, jeśli Klient nie jest zarejestrowany). Zamówienia można złożyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub przesłać zamówienie na fax nr 052 327 00 50.
 2. Zamówienia można składać 24h na dobę przez cały rok 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15.00 oraz dni wolne od pracy, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym.
 3. Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza czas określony na stronie, Gemat PW. Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.
 4. Kupujący zobowiązany jest do podania nr telefonu(stacjonarnego lub komórkowego) oraz adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni roboczych nie będą realizowane.
 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 7. Firma Gemat PW. Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości bez podania przyczyny.
 8. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów firma Gemat PW. Sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Klienta. Oferta sprzedaży jest aktualna do czasu jej zmiany. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Klienta, zamówienie nie będzie realizowane bez obustronnych konsekwencji.
 9. Firma Gemat PW.Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu,
  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.
 10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w walucie Złoty Polski w cenach netto i brutto (zawierającym podatek VAT).
 11. Gemat PW. Sp. z o.o. wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy podać niezbędne dane firmy (nazwa, adres, NIP) lub osoby fizycznej (imię i nazwisko, adres), na którą ma być wystawiona.

Warunki płatności i dostawy

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  • przelewem na konto (płatność przy pomocy systemu DotPay lub przelew bankowy) Bank PKO S.A. II/O Bydgoszcz nr rach. 40 1240 3493 1111 0000 4305 9445
  • kartą płatniczą (przy odbiorze osobistym)
  • gotówką (płatność przy odbiorze osobistym)
  • za pobraniem (płatność przy odbiorze wysyłki)
 2. Termin oczekiwanie na wpłatę wynosi 7 dni od daty zakupu. W przypadku jej braku firma Gemat zastrzega sobie prawo do anulowana zamówienia i poinformowania o tym Klienta.
 3. Wysyłka jest realizowana przez firmę kurierską.
 4. Koszty przesyłki są pokrywane przez kupującego.
           A) wpłata na konto i wysyłka za pośrednictwem kuriera.
           B) płatność przy odbiorze za pośrednictwem kuriera.

Realizacja zamówień

 1. Podstawową formą działalności sklepu jest sprzedaż wysyłkowa. / Wszystkie produkty w naszym sklepie internetowym sprzedawane są zasadniczo w formie wysyłkowej.
 2. Zamówienia staramy się realizować w terminie:

  • 1-3 dni liczonych od otrzymania przelewu na konto w przypadku przedpłaty lub po wysłaniu potwierdzenia wpłaty w postaci wiadomości elektronicznej lub faxu
  • 1-3 dni liczonych od otrzymania zamówienia w przypadku wysyłki za pobraniem
 3. Istnieje możliwość wydłużenia terminu dostawy ze względu na czynniki niezależne od firmy Gemat.
 4. Od "czasu realizacji zamówienia" trwający do wysłania przesyłki do Klienta, należy odróżnić "termin otrzymania przesyłki", który jest definiowany jako "czas realizacji zamówienia" + przewidywany czas dostarczenia przesyłki przez kuriera (+/- 24h)
 5. W przypadku wydłużenia "czasu realizacji zamówienia" Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony.
 6. Zmiany w zamówieniach można dokonywać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem gemat@gemat.pl do momentu realizacji. W tytule wiadomości należy podać nr zamówienia.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. Zamówienie Klienta, w przypadku braku któregoś z produktów, może:
  • być zrealizowane częściowo (bez brakującego produktu)
  • być zrealizowane w terminie późniejszym (wydłużonym o czas oczekiwania na brakujący produkt), być anulowane w całości

Anulowanie zamówienia

 1. Klient ma prawo wycofania zamówienia aż do czasu wysłania towaru pod wskazany adres.
 2. Aby anulować zamówienie należy skontaktować się z działem handlowym telefoniczne (nr tel. 052 327 00 50) lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem gemat@gemat.pl
 3. W każdym przypadku należy podać dane umożliwiające identyfikację Klienta oraz zamówienia (nazwa firmy, adres, nr zamówienia")
 4. Nie można anulować zamówienia, które zostało zrealizowane.

Wymiana

 1. Klient ma prawo wymienić kupiony towar w terminie do 10 dni od daty wystawienia faktury VAT lub paragonu. Chęć wymiany należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres gemat@gemat.pl i odesłać w terminie do 10 dni daty wystawienia faktury VAT lub paragonu. Przekroczenie terminów będzie podstawą nie uwzględnienia wymiany.
 2. Koszty przesyłki (w obie strony) ponosi Klient.
 3. Procedura wymiany dotyczy tylko towarów spełniających poniższe warunki:
  • towar nie może być uszkodzony i/lub nosić śladów eksploatacji
  • musi zawierać wszystkie elementy z którymi został dostarczony (wraz z dokumentami i oryginalnym opakowaniem)
  • oryginał faktury VAT lub paragonu oraz w przypadku sprzedaży detalicznej ważną gwarancję
 4. Niedostosowanie się do powyższych warunków może być podstawą nie uwzględnienia wymiany.
 5. W przypadku wymiany przez Klienta produktu na:
  • produkt o mniejszej wartości firma Gemat PW. Sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu różnicy wartości produktu Klientowi
  • produkt o większej wartości Klient zobowiązuje się do niezwłocznej dopłaty za różnicę wartości produktu firmie Gemat PW. Sp. z o.o.
 6. Procedura wymiany towaru odbywa się na tych samych warunkach, co w punkcie Realizacja zamówienia) w podpunktach 2-6.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

Reklamacja

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dn. 27.VI.2002r "O szczególnych warunkach sprzedaży i konsumenckiej" oraz o zmianą Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W przypadku gdy otrzymany towar będzie posiadał wady ukryte, został uszkodzony podczas dostawy, lub nie jest zgodny z zamówieniem należy niezwłocznie zgłosić to pocztą elektroniczną wraz z danymi kontaktowymi osoby składającej reklamację i opisem powodu składania reklamacji oraz odesłać w ciągu do 10 dni od daty wystawienia faktury VAT lub paragonu po spełnieniu wszystkich warunków reklamacji.
 3. Wszystkie zakupione u nas produkty są objęte gwarancją producenta.
 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest faktura VAT/paragon oraz w przypadku sprzedaży detalicznej karta gwarancyjna.
 5. Reklamowany towar powinien być czysty, w przeciwnym razie firma Gemat PW. Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy reklamacji.
 6. Koszty związane z obustronną wysyłką ponosi Klient.
 7. Czas rozpatrzenia i realizacji reklamacji wynosi do 14 dni od otrzymania produktu przez firmę Gemat PW. Sp. z o.o.
 8. W razie braku możliwości naprawy produktu sprzęt zostaje wymieniony. W razie braku danego produktu na stanie magazynowym firma Gemat PW. Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania o wydłużeniu czasu realizacji lub zaproponowania produktu o podobnych parametrach i zwróceniu różnicy wartości w razie gdy wartość zaproponowanego produktu będzie niższa niż reklamowanego.
 9. Reklamacje dotyczące różnic w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi (barwa, odcień), zmiany wizualne niezależne od firmy Gemat PW. Sp. z o.o. (lifting, wzorowanie) nie stanowią podstawy do reklamacji.
 10. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

Zwroty

 1. Zakupiony towar można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury VAT lub paragonu. Przekroczenie terminu stanowi podstawę do nie uwzględnienia zwrotu i odstąpienia od umowy.
 2. Procedura zwrotu i odstąpienia od umowy dotyczy tylko towarów spełniających poniższe warunki:
  • towar nie może być uszkodzony i/lub nosić śladów eksploatacji
  • musi zawierać wszystkie elementy z którymi został dostarczony (wraz z dokumentami i oryginalnym opakowaniem)
  • oryginał faktury VAT lub paragonu oraz w przypadku sprzedaży detalicznej ważną gwarancję
  • Nie spełnienia wszystkich warunków stanowi podstawę do nie uwzględnienia zwrotu i odstąpienia od umowy.
   • W przypadku chęci zwrotu i odstąpienia od umowy prosimy o powiadomieniu o tym pocztą elektroniczną oraz podać swoje dane osobowe i nr zamówienia, wraz z numerem konta na które mają być zwrócone pieniądze.
   • Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu na koszt Klienta zwracanego towaru na adres firmy Gemat PW. Sp. z o.o.
   • Koszty wysyłki zamawianego produktu do klienta i koszt wysyłki produktu zwracanego do firmy Gemat PW. Sp. z o.o. nie podlega zwrotowi.
   • Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe niezbędne do realizacji procesu sprzedaży wysyłkowej towarów są wykorzystywane przez sklep internetowy zgodnie z ustawą z dn. 29.VIII.1997r "O ochronie danych osobowych"(Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926)
 2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów oraz przekazywania im informacji dotyczących oferty.
 3. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania i przetwarzania.

Zmiany treści regulaminu

 1. Firma Gemat PW. Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu, jednocześnie zobowiązując się do poinformowania o zmianach Klientów drogą mailową.
 2. Używanie zarejestrowanego konta po wprowadzeniu zmian w treści regulaminu w sklepie internetowym Gemat PW. Sp. z o.o. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zmian.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dn 2.III.2000r. "O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2000r nr 22 poz 271). Składając zamówienie Klient zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy (Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 27.IV.2004r. - Dz. U. 04.97.971). Oferta internetowa sklepu Gemat PW. Sp. z o.o. nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U. N. 133 poz 883.

Oficjalny dystrybutor

© 2019 Gemat.pl
Projekt i realizacja: Agencja interaktywna Sas Design